Työpaikalla järjestettävä koulutus (KOSO-jakso)

Opintojen aikana opiskelija hankkii koulun ohella osaamista myös työpaikalla tehtävien käytännön töiden yhteydessä. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen osuus 180 osp:n tutkinnossa on lähtökohtaisesti 60 osp. Työpaikalla järjestettävä koulutus perustuu opiskelijaa koskevaan koulutussopimukseen, joka tehdään koulun ja työpaikan kesken. Sopimukseen liitetään opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), josta ilmenee ne työtehtävät, joita ko. "KOSO" -jakson aikana on sovittu tehtäväksi. Työpaikalla opiskelijaa ohjaa nimetty työpaikkaohjaaja ja koulun edustajana toimii ohjaava opettaja.