Opiskeluun liittyvät asiat

OPINTOJEN LAAJUUS JA KESTO
Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osp. Opintojen aikana opiskelija hankkii koulun ohella osaamista myös työpaikalla tehtävien käytännöntöiden yhteydessä. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen (KOSO -jakson) osuus 180 osp:n tutkinnossa on lähtökohtaisesti 60 osp. Työpaikalla järjestettävä koulutus perustuu opiskelijaa koskevaan koulutussopimukseen (KOSO) tai oppisopimukseen (OPSO), joka tehdään koulun ja työpaikan kesken. Sopimukseen liitetään opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), josta ilmenee ne työtehtävät, joita ko. työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana on sovittu tehtäväksi. Työpaikalla opiskelijaa ohjaa nimetty työpaikkaohjaaja ja koulun edustajana toimii ohjaava opettaja. Ammatillisen perustutkinnon ohella voi suorittaa ylioppilastutkinnon tai lukion opintoja.

OPISKELUKUSTANNUKSET
Opiskelu on ilmaista, mutta tarvike- ja välinehankinnoista aiheutuu jonkin verran kustannuksia. Opiskelija saa yhden lämpimän aterian koulupäivän aikana. Opiskelija voi hakea opinto- ja koulumatkatukea Kelalta. Paikkakunnalla on opiskelija-asuntoja.

JATKOKOULUTUS
Ammatilliset peruskoulutukset antavat jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

HAKU
Koulutuksiin haetaan kevään valtakunnallisessa yhteishaussa suoraan Opetushallitukseen nettiosoitteessa http://www.opintopolku.fi