Erityisopettaja

Marjo Rosengren
gsm: 044 550 1899
s-posti: marjo.rosengren(a)saiedu.fi

Opiskelija voi tulla erityisopettajan asiakkaaksi luokanvalvojan, opettajan, opiskelijahuoltoryhmän, kuraattorin, erityisopettajan, vanhempien tai opiskelijan itsensä toimesta.

Erityisopetuksen keinoin tuetaan niitä opiskelijoita, jotka eivät kykene etenemään opinnoissaan tavanomaisen opetuksen menetelmin. Erityisopettaja antaa yksilö- ja pienryhmäopetusta sekä ohjausta.

Erityisopetuksessa opiskelija kohdataan yksilönä. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy kykyjensä ja edellytystensä mukaisesti omaksumaan koulutuksen aikana ne tiedot ja taidot, joita hän tarvitsee ammatissaan. Erityisopetuksella turvataan henkilökohtaisiin edellytyksiin perustuva oppiminen, itsensä kehittäminen ja ihmisenä kasvaminen. Erityisopetuksessa käytetään joustavia ja opiskelijan valmiuksia painottavia opetusmenetelmiä sekä käytännön työssä oppimista. Erityisopetusta järjestetään pääasiassa integraatioperiaatteella, jolloin tukea tarvitsevien opetus tapahtuu yleisopetuksen ryhmissä. Pienryhmiä perustetaan tarpeen mukaan. Erityisopettajan ohjaus- ja tukipalvelut ovat sekä opiskelijoiden että opettajien käytettävissä.

Erityisopettaja toimii erilaisissa rooleissa. Näitä rooleja ovat mm: opettaja, tukija, luottohenkilö, keskustelija, kuuntelija, viestinviejä, aikuinen, kannustaja, neuvonantaja, neuvottelija, yhteistyökumppani.

Erityisopettajan työtila sijaitsee Teknologiakeskus Logistian 1. kerroksessa välittömästi pääoven sisäänkäynnin oikealla puolella, ruokalaa vastapäätä. (Osoite: Teknologiapuisto 1, Kauhajoki)