Kahden tutkinnon suorittaminen

KAKSOISTUTKINTO: AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO JA YLIOPPILASTUTKINTO

Opiskellessasi kahta tutkintoa suoritat sekä haluamasi ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon samassa ajassa. Ylioppilastutkinnon valmistuminen edellyttää myös ammatillisen perustutkinnon suorittamista.

Kaksoistutkinto on hyvä vaihtoehto nuorelle, joka haluaa opiskella samalla sekä ammattitaidon että hyvät kielten ja matematiikan taidot. Kaksoistutkinto antaa vahvan lähtökohdan niin työelämään kuin ammattikorkeakouluopintoihin.

Lukioaineiden opetuksen Vuoksi järjestää yhdessä Kauhajoen ja Teuvan lukioiden kanssa. Sekä lukio- että ammattiaineita opiskellaan normaalin koulupäivän aikana.

Lukioaineita opiskellaan lukion oppimäärät ammatillisen perustutkinnon kaikille yhteisten opintojen ja vapaasti valittavien opintojen vastaavien oppiaineiden tilalla.

KAIKILLE YHTEISET TUTKINNON OSAT

Perustutkintoihin kuuluu 35 osaamispistettä (osp) kaikille yhteisiä tutkinnon osia.


Näistä kaksoistutkinnossa opiskeltavia aineita ovat:
Fysiikka ja kemia (2 osp)
Tieto– ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen (1 osp)
Yhteiskuntataidot (1 osp)
Työelämätaidot (1 osp)
Yrittäjyys ja yritystoiminta (1 osp)
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (2 osp)

Muut yhteiset opinnot (27 osp) korvautuvat lukio-opinnoilla. Myös vapaasti valittavat tutkinnon osat voidaan korvata lukio-opinnoilla.

Lukio-opintojen määrät kursseina koulutusohjelmassa:

Äidinkieli
Englanti (A) 8
Ruotsi (B) 6
Matematiikka (B) 8
   
Reaaliaineita:  
Psykologia (verkkokursseina) 0-3
Terveystieto 1-3

Ylioppilaskirjoituksissa kirjoitat vähintään neljä ainetta, joista pakollisia ovat äidinkieli ja yksi pitkä aine. Pakollisiin neljään aineeseen voi sisältyä vain yksi reaaliaine.

Yhteishaussa voit klikata kaksoistutkinnon valintaa, voit myös ilmoittautua kaksoistutkintoon samalla kun vahvistat opiskelupaikkasi. Lähetämme sinulle automaattisesti ilmoittautumislomakkeen kaksoistutkintoon kutsukirjepaketin mukana.

Asenna Adobe Flash nähdäksesi tämä sisältö.