Ammatilliset perustutkinnot

Ammatillinen perustutkinto 180 osp

Opintojen rakenne
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp 

Ammatilliset tutkinnon osat (145 osp)
Ammatilliseen tutkintoon tai siihen sisältyvään osaamisalaan sisältyy tutkinnosta riippuen yksi tai usempi pakollinen tutkinnon osa sekä valinnaisia tutkinnon osia.

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osaamispistettä)
2. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osaamispistettä)
3. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osaamispistettä) 

4. Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet (9 osp)