Opiskelijan tuet Kelalta

Opiskelijat voivat saada Kelasta erilaisia tukia peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Voit saada tukea päätoimiseen opiskeluun lukiossa, kansanopistossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa. Opintotukea voidaan myöntää myös opintoihin ulkomailla.

Opintojen aikana voit saada

  • opintotukea, johon kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus
  • koulumatkatukea, jos opiskelet lukiossa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa
  • ateriatukea, jos opiskelet korkeakoulussa
  • aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta, jos olet ollut töissä vähintään 8 vuotta.

Opintojen jälkeen voit saada

Lisäksi tutkinnon suorittaminen kartuttaa valtion maksamaa työeläkettä. Se on osa kokonaiseläkettäsi, jonka saat eläkkeelle jäätyäsi.

Lisätietoja