GDPR - EU:n tietosuoja-asetus

Suupohjan koulutuskuntayhtymässä on oma tietosuojaryhmä, joka koostuu kuudesta henkilöstä. Ryhmän vetäjänä toimii Tarja Lindqvist, muita ryhmän jäseniä ovat Tanja Grönstrand, Paula Hakamaa, Tiina-Maija Ylinen, Minna-Mari Risulahti ja Suvi Marttila. Suupohjan alueella on yhteinen tietosuojavastaava Petri Borén. Tälle sivustolle kootaan SAI:n tietosuojaan liittyvät julkiset asiakirjat kuten tietosuojaselosteet.

Tietosuojavastaavan  yhteystiedot

Petri Borén, puh 040 194 0894, sähköposti: petri.boren(a)seutupalvelukeskus.fi

Muita yhteystietoja

Tietojen tiedustelupyynnöt: tarja.lindqvist(a)saiedu.fi

Kirjanpitoon ja laskutukseen liittyvät tiedustelupyynnöt: hanna.haavisto(a)seutupalvelukeskus.fi

Tietoturvapoikkeama-epäilystä ilmoittaminen: hallinto(a)saiedu.fi

Tietosuojaselosteet

Trillan asiakasrekisteri: Toiminnanohjaus- ja arviointiohjelmisto WALMU

Tietosuojaselostepohja2018_WALMU.pdf

Opiskelijahallintaan liittyvät rekisterit

Tietosuojaselostepohja2018_Opiskelijahallinto.pdf

Henkilöstöhallintoon liittyvät rekisterit

Tietosuojaseloste_henkilostohallinto.pdf

Kameravalvontaan liittyvät rekisterit

Tietosuojaseloste_kameravalvonta.pdf

Lomakkeita

Tieto- ja korjauspyyntölomake.pdf

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto turvaa ihmisten oikeuksia ja vapauksia henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojavaltuutetun toimisto on asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 25 henkilöä. Toimisto on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Tietosuojavaltuutetun toimisto perustettiin vuonna 1987. Reijo Aarnio on toiminut tietosuojavaltuutettuna 1.11.1997 lähtien. Tietosuojavaltuutetun nimittää valtioneuvosto.

https://tietosuoja.fi/etusivu