Sydbottens yrkesinstitut

Sydbottens yrkesinstitut befinner sig i Kauhajoki. Sydbottens samkommun administrerar Sydbottens yrkesinstitut. Sydbottens samkommun ägs av åtta kommuner:

UusiSuupohja_SVENSKA_TL.jpg

 

Undervisningsspråket är finska, samt engelska i början av studierna till studerande som kommer utomlands. Vi har elever från Finland, Estland och Ryssland. Ansökan till utbildningen görs i den nya Studieinfo.fi-tjänsten, www.studieinfo.fi. Sök intressanta utbildningar med sökmotorn och fyll i din ansökan på nätet. Gemensam ansökan till yrkesutbildning som inleds hösten 2016 ingår i Studieinfo 23.2. - 15.3.2016.

I Sydbottens yrkesinstitut kan du studera följande grundexamen:

KULTUR; GRUNDEXAMEN INOM AUDIOVISUELL KOMMUNIKATION
Utbildningsprogrammet för audiovisuell kommunikation; MEDIEASSISTENT

kuvaaja_web.jpg

Omfattning och studietid: 180 kompetenspoäng/3 år eller som vuxenstuderande: 2 år (Ansökan till vuxenutbildningsalternativ görs direkt till skolan)
Grundexamen inom audiovisuell kommunikation ger färdigheter för uppgifter på assistentnivå på den audiovisuella kommunikationens olika områden. Till den audiovisuella branschen hör filmer, video-, radio- och tv-program samt olika nymedieprodukter såsom multimedia, webbsidor, spel och mobiltjänster.
Medieassistenter arbetar bland annat hos program-, förlags- och tidningshus, radio- och tv-företag, reklam- och kommunikationsbyråer, fotoateljéer samt film-, video- eller animationsföretag. En medieassistent kan också verka som företagare.

DET SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA, FÖRETAGSEKONOMISKA OCH ADMINISTRATIVA OMRÅDET; GRUNDEXAMEN INOM FÖRETAGSEKONOMI
Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och marknadsföring; MERKONOM

DSC_9371.jpg

Omfattning och studietid: 180 kompetenspoäng/3 år. En merkonom som utexaminerad från utbildningsprogrammet för kundbetjäning och marknadsföring arbetar med försäljning av produkter och tjänster, i kundbetjäning och marknadsföring. Yrkesbenämningar är till exempel försäljare, konsulent, representant eller reklamsekreterare.

DET NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET; GRUNDEXAMEN I DATABEHANDLING
Utbildningsprogrammet för IT-service och marknadsföring; DATANOM

datanomi-thumb.jpg

Omfattning och studietid: 180 kompetenspoäng/3 år eller som vuxenstuderande: 2 år (Ansökan till vuxenutbildningsalternativ görs direkt till skolan)
En datanom som utexaminerats från utbildningsprogrammet för IT-service och marknadsföring utbildar, assisterar och ger råd i användning av datateknik. Han installerar och använder program samt säljer och marknadsför datateknska anordningar. Han utnyttjar datanät och multimedia till exempel i kommunikation, marknadsföring, publiceringsverksamhet och i elektronisk verksamhet.

TURISM, KOSTHÅLL OCH EKONOMIBRANSCHEN
GRUNDEXAMEN INOM CATERING-, HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN
Utbildningsprogrammet för KOCK 

2014_AOL_KOKKI_5.jpg

Omfattning och tid: 180 kompetenspoäng/3 år
En kock som genomgått utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för kockar kan utföra arbetsuppgifter inom matlagning på restauranger med olika affärskoncept eller verksamhetsidéer eller verksamhetsställen inom offentlig sektor. De aktuella arbetsplatserna kan vara kaféer, personalrestauranger, restauranger, företag inom cateringbranschen, storkök, festarrangörs- och cateringföretag samt last- och passagerarfartyg.

En kock har kunskaper om livsmedel och råvaror, tillreder välsmakande, näringsrik och hälsosam mat - även till kunder med specialkost - och lägger fram maten antingen till stora grupper på en gång eller i form av enskilda portioner. I sitt arbete med matlagning och kundservice samarbetar han eller hon med övriga arbetstagare i att främja kundernas säkerhet och välbefinnande. Han eller hon tillämpar ett hållbart verksamhetssätt och följer hygienkraven, iakttar utskänkningsbestämmelserna samt övriga avtal och bestämmelser inom branschen.

SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET
GRUNDEXAMEN INOM HÅRBRANSCHEN
Utbildningsprogrammet för frisör; BARBERARE-FRISÖR

2014_AOL_PAKA_1.jpg

Omfattning och tid: 180 kompetenspoäng/3 år
En barberare-frisör klipper, vårdar, formar och färgar kunders hår, planerar kamningar av frisyrer samt vägleder kunden i fråga om hårvårdsprodukter. I arbetet kan därtill ingå massage av huvud, nacke och axlar.

Barberare-frisörens yrke är ett serviceyrke, vilket gör att man av arbetstagaren förväntar sig serviceinriktning och intresse för kundernas behov. En barberare-frisör arbetar antingen som företagare, i tjänst hos någon eller hyr en stol, då en affärslokal är uthyrd till flere företagare platsvis. Arbetsutrymmena kan förekomma i affärslokaler, hemma, på en badinrättning eller ett varuhus.

TEKNIK OCH KOMMUNIKATION
GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN
Utbildningsprogrammet för bilteknik; FORDONSMEKANIKER

2014_AOL_AUKU_1.jpg

Omfattning och tid: 180 kompetenspoäng/3 år
En fordonsmontör uppsöker fel och reparerar och underhåller fordon. I hans uppgifter ingår även kundbetjäning såsom produktrådgivning, reservdelsförsäljning och fakturering.

TEKNIK OCH KOMMUNIKATION
GRUNDEXAMEN INOM BYGGNADSBRANSCHEN

Utbildningsprogrammet för husbyggnad; HUSBYGGARE

2014_AOL_RAKENNUS_2.jpg

Omfattning och tid: 180 kompetenspoäng/3 år
En husbyggare uppför nya byggnader och grundrenoverar gamla. Hans färdigheter behövs ända från arbetet med grunden till finslipningen av byggnadsarbetet. Arbetsplatser erbjuds t.ex. av byggföretag, järnhandlar samt element- och byggnadsmaterialindustrin.
ANSÖKNING: www.studieinfo.fi (Grundutbildning: grundskola)

TEKNIK OCH KOMMUNIKATION
GRUNDEXAMEN INOM EL- OCH AUTOMATIONSTEKNIK

Utbildningsprogrammet för ELMONTÖR

AOL_Sahkoasentaja_1.JPG

Omfattning och tid: 180 kompetenspoäng/3 år
En elmontör som avlagt utbildningsprogrammet/kompetensområdet för el- och automationsteknik kan utföra uppgifter som hänför sig till elinstallationer, användning, service och underhåll av bostads-, affärs-, kontors- och industribyggnader samt offentliga byggnader enligt elinstallationsbranschens standarder och föreskrifter.

Till det centrala kunnandet hör uppgifter inom elteknisk husteknik som innefattar montering av el och fastighetsautomationsinstallationer eller installation, användning, service och
underhåll av elnät enligt elbranschens standarder och föreskrifter.

TEKNIK OCH KOMMUNIKATION
GRUNDEXAMEN INOM MASKIN- OCH METALLBRANSCHEN

Utbildningsprogrammet för tillverkningsteknik; MASKINMONTÖR

KOMEA_thumb.jpg

Omfattning och tid: 180 kompetenspoäng/3 år
En maskinmontör monterar och installerar maskiner, apparater och anläggningar. Han svarar även för provkörning, kontroll och underhåll av sådana. Arbetsplatser finns bland annat på verkstäder samt inom mekanisk verkstads- och fordonsindustri.

TEKNIK OCH KOMMUNIKATION
GRUNDEXAMEN INOM MASKIN- OCH METALLBRANSCHEN

Utbildningsprogrammet för tillverkningsteknik; PLÅTSLAGARE-SVETSARE

KOMEB_thumb.jpg

Omfattning och tid: 180 kompetenspoäng/3 år
En grovplåtslagare och svetsare tillverkar olika slags metallkonstruktioner med hjälp av svetsning. Arbetsplatser finns i synnerhet inom mekanisk verkstads- och skeppsbyggnadsindustri samt inom byggnadsbranschen.

TEKNIK OCH KOMMUNIKATION
GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN

Utbildningsprogrammet för snickare; SNICKARE

MatkailuautonOsia.jpg

Omfattning och tid: 180 kompetenspoäng/3 år
En snickare tillverkar möbler och andra bruksföremål samt hyvlade produkter såsom lister och golvplankor. Han tillverkar och monterar dörrar, fönster och möbler. På byggnadsplatser görs även inredningsarbete. En snickare använder olika slags arbetsmaskiner och utför även ytbehandling och finslipning.

Arbete erbjuds bland annat hos snickeriverkstäder, inom möbel-, inrednings- och byggnadsindustrin och teatrarnas sceninredningsverkstäder. Hos trävaru-, inrednings- och möbelaffärer kan en snickare handha försäljningsuppgifter.

NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDE
GRUNDEXAMEN I LANTBRUKSBRANSCHEN
Utbildningsprogrammet för djurskötsel; DJURSKÖTARE

Kansikuva.jpg

Omfattning och tid: 180 kompetenspoäng/3 år eller som
vuxenstuderande: 2 år (Ansökan till vuxenutbildningsalternativ görs direkt till skolan)

Djurskötare (utbildningsprogrammet/kompetensområdet för djurskötsel) arbetar som självständig företagare, i någon annans tjänst på större gårdar, på djuraffärer, inom lantgårdsturism eller som innehavare av djurpensionat. Arbetsplatser: Eget företag, gårdar, semesterringar, djuraffärer, undervisnings- och försöksgårdar.

NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDE
GRUNDEXAMEN I LANTBRUKSBRANSCHEN
Utbildningsprogrammet för lantbruk; LANDSBYGDSFÖRETAGARE

elaintenhoitaja-sisalto.jpg

Omfattning och tid: 180 kompetenspoäng/3 år eller som
vuxenstuderande: 2 år (Ansökan till vuxenutbildningsalternativ görs direkt till skolan)

Landsbygdsföretagare arbetar på ett lantbruk som företagare eller arbetare. Arbetena bestäms av gårdens produktionsinriktning och storlek. Landsbygdsföretagare kan odla säd och andra spannmålsväxter, sköta boskap och uföra skogsarbeten. Dessutom iståndsätter han gårdens byggnader och sköter lantbruksmaskinernas underhåll. Andra möjligheter erbjuds i form av gårdsturism, biodynamisk odling, skötsel av smådjur eller förädling av lantbruksprodukter. Möjliga yrken är lantbrukare, lantbruksredaktör, gårdsturismföretagare och försäljare av lantbrukstillbehör.

VUXENUTBILDNING

LÄROAVTAL:
Med läroavtal menar man att man praktiserar yrkesämnen i samband med arbetsuppgifterna på arbetsplatsen, som kompletteras med teoretiska studier. Läroavtal är ett utbildnings- och anställningsförhållande som är tidsbundet. Genom läroavtal kan studeranden avlägga en grund-, yrkes- eller specialiseringsexamen. Läroavtal passar utmärkt som personalens tilläggsutbildning. Läroavtalsutbildning är internationellt känd och uppskattad.

INTERNATIONALISM:
Förhållanden som institutet redan flera år sedan bundit bl.a. till England, Tyskland, Sverige, Holland, Ryssland, Polen, Estland och Litauen skapar ett verksamhetsnät där studieutbyten, personalutbyten, gemensamma EU-program och annat utvecklingsverksamhet möjligas. Genom att få institutets, företagens och kommunernas internationella verksamhetens tyngdpunkt och intressen att funka i samma riktning och tillsammans, kan man få mer gjort. Företagen behöver mera internationellt kunniga, flitiga, språk- och yrkeskunniga personer – de unga har nu möjlighet att komma in i företagen, bara de har kunskap och rätt inställning.

PROJEKT:
Genom att Suupohjas region kom med i LEADER II –programmet, möjliggjorde det en helt ny utvecklingsverksamhet på landsbygden genom olika projekt. Sydbottens yrkesinstituts företagsservice planerar, koordinerar och administrerar bl.a. EU-finansierade projekt. Med hjälp av projekten har man hittills genomfört nya innovativa idéer, ökat sysselsättningsgraden, skapat nya arbetsplatser, internationella förhållanden och nätverk.

VUXENUTBILDNING:
Sydbottens yrkesinstituts vuxenutbildning verkar som samarbetsutbyggare mellan institutets utbildningsenheter och regionens näringsliv. Vi har förmåga att reagera expansivt och snabbt till företagens ändrande utbildningsbehov. Vi lägger märke till utbildningarnas nivå och kvalitet, till moderna undervisningsmetoder och utnyttjandet av anordningar och att utveckla personalens yrkeskunnighet. Till de närmaste årens mål hör yrkesutbildningssystemets expandering till alla institutets utbildningsenheter, utvidgning av projektverksamhet och att koncentrera sig på samarbetet med regionens näringsliv.