Biokaasupilottiympäristön ja osaamisen jakamiskonseptin luominen Suupohjaan (Suupohjan biokonsepti-hanke)

BIOHANKELOGOT.jpg

Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset)

Hankeaika: - 2019

BioGTS:n Referenssiesitys Suupohjan ammatti-instituutista

http://biogts.fi/referenssit/biokaasulaitos-suupohjan-ammatti-instituutille/

Suupohjan ammatti-instituutissa on uusi biokaasulaitos ja liikennepolttoaineen jakelupiste. Oppilaitosympäristö soveltuu hyvin paikaksi, jossa voidaan jakaa tietoja, pilotoida, tehdä testejä ja tutkimuksia biokaasun hyödyntämiseksi. Mukana on useita toimijoita. Kaikki hankkeen toimenpiteet tähtäävät biokaasupilottiympäristön syntymiseen ja siihen liittyvän osaamisen kasvattamis- ja jakamiskonseptiin. Paikallisten yritysten ja opiskelijoiden mukaantulo projektiin antaa toiminnalle jatkuvuutta ja luo alueelle uusia yrityksiä ja antaa jo olemassa oleville yrityksille uusia mahdollisuuksia. Hanke edistää hajautetun energiatuotannon kehitystä, lisää paikallisen energian kysyntää.

Biokaasun käyttöön liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä tehdään monesta näkökulmasta katsoen Vaasan yliopiston toimesta. Testilaitteita tehdään eri tahojen yhteistyönä hyödyntäen koulutuskuntayhtymän ja paikallisten yritysten osaamista. Yhteistyötä tehdään ajoneuvojen valmistajien tai edustajien kanssa. Seuraavilla toimenpiteillä viedään asiaa eteenpäin: * Modernien biokaasulaitteiden pilotointi * Käyttöä ja investointeja tukeva tutkimus ja testaus * Biokaasuliiketoiminnan edistäminen tietoa ja osaamista jakamalla

Biokaasuun liittyvä liiketoiminta lisääntyy Etelä-Pohjanmaalla ja koko valtakunnan tasolla. Biokaasutuotannon investoinnit kasvavat luodun pilotin ja tiedon jakamisen ansiosta, jolloin liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät. Kuluttajilla ja yrityksillä on käytettävissä edullisesti ja paikallisesti tuotettua energiaa. Bioenergiaosaaminen kasvaa alueen yritysten ja opiskelijoiden parissa, mikä parantaa yritysten menestymismahdollisuuksia pitkäjänteisesti.

Biogas consept of Suupohja

At Suupohja Vocational Institute there is a new biogas plant and it is possible to manufacture traffic casoline for cars and tractors too.

The school enviroment is a good Place where it is possible to share the knowledge, to pilote new topics, to do  tests, research, how to make use of the biogas. Create in all we do in this Project the target is to add the knowledge and share it outside.

We cooperate with many sectors. The University of Vaasa will research the gas usage from a technical poin of view, the clean of exhaust in tractors. The results will effect the legistation possible. They reseach also biogas in traffic and agriculture point of view. We cooperate with enterprises too. Their business is at agriculture or engineering area.

Main objectives are: To pilot the modern motor wehicle which are powered by biogas, Supporting usage and investment by reseacrhing and testing. To advance the biogas business by sharing knowledge and know-how.

Pekka Soini, hankepäällikkö
Suupohjan koulutuskuntayhtymä
Kyntäjäntie 6 / PL 105
61801 Kauhajoki
+358 400 262 116
pekka.soini(a)saiedu.fi
www.saiedu.fi