Palvelut ja toiminta

Palvelut ja toiminta sisältää kuntayhtymän järjestämät palvelut sekä kuntayhtymän toimintaa koskevat keskeiset tiedot, jotka on julkaistava yleisessä tietoverkossa 1.6.2017 alkaen Kuntalaki 410/2015, 109§ Tietojen saatavuus yleisessä tietoverkossa.