Ohjaus ja tuki

Suupohjan ammatti-instituutissa halutaan edistää ja ylläpitää opiskelijoiden hyvää oppimista, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Opiskelijahuolto vastaa tarvittavista palveluista.

Opiskelijahuoltotyö on moniammatillista yhteistyötä. Jokaisessa opetuspisteessä toimii oma opiskelijahuoltoryhmä.

Kaikille Suupohjan ammatti-instituutin opiskelijoille taataan tasavertainen mahdollisuus kehittyä ja kasvaa yksilöinä. Kaikissa opetuspisteissä opiskelijoiden asioita käsitellään yhdenmukaisesti.