Merkonomi

180 osp


Liiketoiminnan perustutkinto

Merkonomilla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä taloudenhallinnan osaamista. Hän on kotonaan digitaalisissa ympäristöissä ja osaa verkostoitua ammatillisesti. Merkonomi voi toimia yrittäjänä, kehittyä lähiesimiestehtävissä tai vaikkapa työskennellä uusien tuotteiden ja palveluiden sekä asiakaskokemuksen kehittämisen parissa sekä erilaissa projekteissa.

Valmistumisen jälkeen merkonomi voi toimia esimerkisi asiakaspalvelijana, myyjänä, tuoteryhmävastaavana, tuote-esittelijänä, asiakasneuvojana, taloussihteerinä, toimistosihteerinä, palveluneuvojana tai markkinointi- ja viestintäsihteerinä.

Koulutuksen sisältö

Liiketoiminnan perustutkinto sisältää kolme pakollista tutkinnon osaa: asiakaspalvelu, työyhteisössä toimiminen ja tuloksellinen toiminta. Valinnaiset tutkinnon osat syventävät osaamistasi myyntiin, markkinointiviestintään ja sisällöntuotantoon, yrityksen talousosaamiseen ja yrittäjyyteen.

Opiskelussa painotetaan käytännönläheisyyttä, pyrimme tekemään paljon erilaisia projekteja ja asiakastöitä. Opiskelussa digitaaliset työvälineet kuten pilvipalvelut ja ammatissa tarvittat sovellukset tulevat tutuksi. Työpaikoilla opitaan ammatillisten taitojen lisäksi tärkeitä viestintä-, ongelmanratkaisu- ja tiimityötaitoja sekä verkostoidutaan. 

 

Hakeutuminen ja lisätietoja

Hakeutuminen yhteishaussa. Lisätietoja yhteishausta.

Koulutukseen voi hakutua ympäri vuoden. Mikäli sinulla on jo jokin ammatillinen tutkinto, ota yhteyttä suoraan oppilaitokseen:

koulutusjohtaja Hannu Vainionkulma

kol@saiedu.fi tai 044 550 1131.

Lue tutkinnosta lisää ePerusteista