Kaksoistutkinto

KAKSOISTUTKINTO: AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO JA YLIOPPILASTUTKINTO

Opiskellessasi kahta tutkintoa suoritat sekä haluamasi ammatillisen perustutkinnon että ylioppilastutkinnon samassa ajassa. Ylioppilastutkinnon valmistuminen edellyttää myös ammatillisen perustutkinnon suorittamista.

Kaksoistutkinto on hyvä vaihtoehto nuorelle, joka haluaa opiskella samalla sekä ammattitaidon että hyvät kielten ja matematiikan taidot. Kaksoistutkinto antaa vahvan lähtökohdan niin työelämään kuin ammattikorkeakouluopintoihin.

Lukioaineiden opetuksen Suupohjan ammatti-instituutti järjestää yhteistyössä Kauhajoen ja Teuvan lukioiden kanssa. Sekä lukio- että ammattiaineita opiskellaan normaalin koulupäivän aikana.

Lukioaineita opiskellaan lukion oppimäärät ammatillisen perustutkinnon kaikille yhteisten opintojen ja vapaasti valittavien opintojen vastaavien oppiaineiden tilalla.

KAIKILLE YHTEISET OPINNOT

Perustutkintoihin kuuluu 35 osaamispistettä (osp) kaikille yhteisiä opintoja.


Näistä kaksoistutkinnossa opiskeltavia aineita ovat:
Fysiikka ja kemia (2 osp)
Tieto– ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen (1 osp)
Yhteiskuntataidot (1 osp)
Työelämätaidot (1 osp)
Yrittäjyys ja yritystoiminta (1 osp)
Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta (2 osp)

Muut yhteiset opinnot (27 osp) korvautuvat lukio-opinnoilla.

Lukio-opintojen määrät kursseina koulutusohjelmassa:

Äidinkieli 9
Englanti (A) 8
Ruotsi (B) 6
Matematiikka (B) 8
   
Reaaliaineita:  
Psykologia (verkkokurssina) 0-3
Terveystieto 1-3

Ylioppilaskirjoituksissa kirjoitat vähintään neljä ainetta, joista pakollisia ovat äidinkieli ja yksi pitkä aine. Pakollisiin neljään aineeseen voi sisältyä vain yksi reaaliaine.

Ilmoittaudun kaksoistutkintoon: Lomake

Asenna Adobe Flash nähdäksesi tämä sisältö.