Ammatilliset perustutkinnot

Ammatillinen perustutkinto 180 osp

Opintojen rakenne
• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Ammatilliset tutkinnon osat (145 osp)
15 osaamispistettä voi olla vapaasti valittavia tutkinnon osia. Ammatilliseen tutkintoon tai siihen sisältyvään osaamisalaan sisältyy vähintään yksi pakollinen ammatillinen tutkinnon osa ja vähintään yksi valinnainen ammatillinen tutkinnon osa.

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osaamispistettä)
2. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osaamispistettä)
3. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (9 osaamispistettä)
4. Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet (9 osaamispistettä)