Puutarhuri, viherala
1,5 vuotta

Viheralueet ovat tämän päivän tärkeitä rakentamisen kohteita. Niillä on suuri merkitys ympäristön viihtyvyyteen ja ihmisen terveyteen. Ne puhdistavat ja pehmentävät rakennettua ympäristöä. Kotitaloudet, yritykset ja julkisyhteisöt panostavat yhä enemmän niiden laatuun. Viheralueilla on tärkeä merkitys luonnon monimuotoisuuden ja kestävän kiertotalouden kannalta. Puutarhurin ammattia arvostetaan ja osaavalla ammattilaisella on kysyntää työmarkkinoilla.

Opetuksessa keskitytään viheralueiden suunnittelemisen, rakentamisen ja ylläpidon työtehtäviin sekä tekniikoihin. Koulutuksen tavoitteena on oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan viheralan rakentamisen ja ylläpidon töitä itsenäisesti ja kestävästi ottaen huomioon toiminnallisuus, ympäristö ja työturvallisuusseikat.

Puutarhurin tutkinto on "alalle tulotutkinto". Se antaa jatko-opintokelpoisuuden esim. puutarhaterapeutiksi, maisemasuunnittelijaksi, arboristiksi tai puistomestariksi.

VALMISTAVAN KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Puutarhurin tutkinto muodostuu kuudesta tutkinnon osasta. Koulutuksesta on mahdollista suorittaa myös osatutkinto, jolloin koulutus on täydennyskoulutusta.

Kaikille pakollisia tutkinnon osia ovat:

Työskentely puutarha-alalla

Yrittäminen puutarha-alalla (mahdollisuus kokeilla vuoden ajan riskittömästi yrittäjänä toimimista, lisätietoja http://nyvuosiyrittajana.fi/ )

Viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen

Valinnaisia tutkinnon osia ovat (näistä tutkinnon suorittaja valitsee 3):

Hautausmaiden viheralueista huolehtiminen

Erityisviheralueiden ylläpitäminen

Viheralueiden kivitöiden tekeminen

Viheralueiden puutöiden tekeminen

Viheralan koneiden ja laitteiden käyttäminen

Viherrakentamisen kasvien käyttäminen pihasuunnittelussa

Puuvartisten kasvien hoitaminen

Asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä

OPINTOJEN LAAJUUS JA KESTO

Valmistavan koulutuksen kesto on n. 16 kk.  Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen opiskelu- ja tutkintosuunnitelma riippuen hänen lähtötilanteesta ja omista tavoitteista. Opiskelu voi sisältää työssäoppimista, lähiopetusta koululla, etätehtäviä sekä yrittäjänä toimimista. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle etsitään hänelle paras vaihtoehto tarvittavan ammattitaidon saavuttamiseksi.

OPISKELUKUSTANNUKSET

Opiskelu on ilmaista, mutta tarvike ja –välinehankinnoista aiheutuu jonkin verran kustannuksia. Tutkinnon suorittajalla on myös mahdollista suorittaa työturvallisuus-, tulityö- ja ensiapu1-kortti, jolloin kortin kustannukset tulevat tutkinnon suorittajan maksettaviksi. Lisäksi hän voi suorittaa kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutuksen (lakisääteinen).  Tutkinnon suorittaja saa yhden lämpimän aterian koulupäivän aikana.

 

HAKU

Opiskeluun on jatkuva haku osoitteessa www.opintopolku.fi tai suorahaku oppilaitokseen hakulomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella osoitteeseen Suupohjan ammatti-instituutti, Kyntäjäntie 6/PL 105, 61801 Kauhajoki. Sähköpostilla hakemuksen voi lähettää osoitteeseen mol(a)saiedu.fi Otamme sinuun yhteyttä jätettyäsi hakemuksen.

Lisätietoja koulutuksesta:

mol(a)saiedu.fi 

Puutarhaopettaja, tutkintovastaava Riitta Hietaharju 044 751 8371 tai riitta.hietaharju(a)saiedu.fi