Ammatilliset perustutkinnot

Ammatillinen perustutkinto 180 osp

Opintojen rakenne
• Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp 

Ammatilliset tutkinnon osat (135 osp)
15 osaamispistettä voi olla vapaasti valittavia tutkinnon osia. Ammatilliseen tutkintoon tai siihen sisältyvään osaamisalaan sisältyy vähintään yksi pakollinen ammatillinen tutkinnon osa ja vähintään yksi valinnainen ammatillinen tutkinnon osa.

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osaamispistettä)
2. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (9 osaamispistettä)
3. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osaamispistettä)
4. Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen (7 osaamispistettä)

Vapaasti valittavien tutkinnon osien tulee tukea tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita (10 osp)
Ne voivat olla:
1. ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia
2. paikallisesti tarjottavia tutkinnon osia
3. yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja
4. jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja
5. työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osia.