Työnantajalla on mahdollisuus korotettuun koulutuskorvaukseen työllistäessään peruskoulunsa päättävän nuoren oppisopimuksella

Koulutustakuun myötä työnantajilla on mahdollisuus korotettuun koulutuskorvaukseen, jos he palkkaavat tänä vuonna peruskoulunsa tai kymppiluokan päättäneen nuoren oppisopimuksella töihin. Tarkoituksena on kannustaa työnantajia palkkaamaan suoraan peruskoulusta siirtyviä nuoria töihin oppisopimuksella. Työnantajan mahdollisuus korotettuun koulutuskorvaukseen on myös nuoren etu.

Nuoren oppisopimus työnantajalle

Korotetun koulutuskorvauksen tuen määrä työnantajan yritykselle nuoresta oppisopimusopiskelijasta on ensimmäiseltä vuodelta 800€/ kk, toiselta vuodelta 500€/ kk ja kolmas vuosi 300€/ kk.

Työnantajalla on mahdollisuus korotetun koulutuskorvauksen lisäksi myös hakea TE- toimistolta palkkatukea. Palkkatuesta päättää TE- toimisto. 

Oppisopimuksen faktat nuorelle

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsuhteeseen ja työssä oppimiseen, jota täydennetään oppilaitoksissa järjestettävällä tietopuolisella koulutuksella. Oppisopimus voidaan solmia vähintään 15-vuotta täyttäneen kanssa. Työaika työpaikalla tulee olla vähintään 25 h/viikko. Opinnoista noin 80% tapahtuu työpaikalla ja 20% oppilaitoksessa.

Oppisopimus on haastava koulutusmuoto, joka soveltuu nuorille, joilla on valmiudet itsenäiseen opiskeluun ja jotka oppivat parhaiten työssä tekemällä. Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden työskentelyyn liittyy alakohtaisia säännöksiä, joista kannattaa hankkia lisätietoa.
www.tyosuojelu.fi

Hyödyllisiä linkkejä:
OPH
www.minedu.fi
www.osaan.fi 
www.te-palvelut.fi 

Oppisopimukseen hakeutuminen

Työpaikkoja oppisopimuskoulutukseen ei ole valmiina vaan prosessi alkaa työpaikan etsimisellä. Työpaikkoja voi tiedustella suoraan työantajilta (esim. aikaisemmat kesä- tai työssäoppimisen työpaikat). Valinnan oppisopimustyösuhteeseen tekee työnantaja, jonka kanssa yhdessä täytetään oppisopimuksen hakulomake.

Nuoren tai työnantajan kannattaa myös hyvissä ajoin olla yhteydessä oppisopimustoimistoomme lisäinformaation saamiseksi ja koulutusprosessin käynnistämiseksi.

Lue lisää