Liidokki_xgroup_90x90.pngOppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuskoulutus on yhteistyötä, jossa osapuolina ovat opiskelija/ yrittäjä, työnantaja/ kouluttava yritys, oppilaitos ja oppisopimustoimisto. Se on tehokas tapa kehittää työntekijän ja organisaation osaamista. Sen avulla voi hankkia puuttuvan tutkintotodistuksen, jatkokouluttaa itseään tai kouluttautua kokonaan uuteen ammattiin. Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöistä, sillä valtaosa koulutuksesta tapahtuu työpaikalla. Se räätälöidään opiskelijan ja työpaikan tarpeiden mukaan, ottaen huomioon opiskelijan osaamisen taso, koulutus ja työkokemus.

Työssä opittua täydentää oppilaitoksen antama tietopuolinen opetus. Ammatin vaatima osaaminen osoitetaan näyttötutkinnon perusteiden mukaisesti tutkintotilaisuuksissa. Oppisopimuksella voi opiskella myös ammatillisena peruskoulutuksena (opetussuunnitelmaperusteisesti), jolloin opittu osoitetaan ammattiosaamisen näytöissä. Näyttötutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa tutkintotilaisuuksissa aidoissa työtilanteissa. Tutkintotilaisuus takaa laadun.

Oppisopimuskoulutus sopii aikuisille ja nuorille. Peruskoulun päättänyt voi myös opiskella ammattiin oppisopimuskoulutuksella. Tutustu aiheeseen lisää.

Oppisopimuskoulutukseen osallistuminen on maksutonta opiskelijalle ja työnantajalle lukuunottamatta tutkintomaksua (58 €).

Mitä oppisopimuksella voi opiskella

Oppisopimuskoulutuksella voidaan suorittaa kaikkia toisen asteen ammatillisia tutkintoja. Valittavana on yli 350 tutkintoa. Koulutuksen pituus vaihtelee 1-3 vuoteen.

Oppisopimuskoulutuksena voi suorittaa:
• ammatillisen perustutkinnon
• ammattitutkinnon
• erikoisammattitutkinnon
• muuta ammatillista lisäkoulutusta

Hyödyllisiä linkkejä

Näyttötutkintoina suoritettaviin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin voit tutustua e-perusteissa.

Säädöksiin ja ohjeisiin voit käydä tutustumassa Opetushallituksen sivuilta http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet.

Oman osaamiskartoituksen sinua kiinnostavaan tutkintoon voit tehdä osoitteessa
http://www.osaan.fi/

Työpaikkakouluttajalle tukea arkeen löytyy Ohjaan.fi -sivustolta.

ohjaan_fi logo.jpg

Haku oppisopimuskoulutukseen

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijalla tulee olla opintoihin sopiva työpaikka. Opiskelija hankkii oppisopimustyöpaikan itse ottamalla yhteyttä työnantajiin. Oppisopimustoimisto auttaa yhteistyössä oppilaitoksen kanssa koulutuksen suunnittelussa ja käynnistämisessä.

Oppisopimuskoulutukseen voi hakeutua mihin aikaan vuodesta tahansa työnantajan ja työntekijän yhteisellä hakulomakkeella.

Myös yrittäjälle voidaan tehdä oppisopimus, yrittäjän hakulomake.

Infot

Pidämme oppisopimuskoulutuksesta infoja pyydettäessä esimerkiksi yrityksesi henkilökunnalle tai opiskelijaryhmille. Ota yhteyttä ja sovitaan yhdessä sopiva aika!

 

Toimistomme on avoinna ma-ke 8.00-16.00 to 8.00-15.45 sekä pe 8.00-15.00.